Potřebujete ušetřit na mzdových  nákladech? 

Je pro vás podstatné mít pod kontrolou příjímání zaměstnanců?

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu po celé české republice.

  • zaručujeme plnou zastupitelnost mzdové účtárny. Odstranění problémů spojených se zaměstnáváním vlastních účetních, jejich průběžné vzdělávání, pokrytí absence nemocí či dovolené. Kromě toho nemusíte mít vlastní softwarový systém pro mzdové účetnictví.
  • diskrétnost zpracování mezd, významné zvýšení důvěryhodnosti informací. Díky outsourcingu bude mít pouze několik klíčových pracovníků přímý přístup k údajům o mzdách a platech. Výplata mezd přes speciální bankovní účet, elektronická výplatní páska může tuto důvěryhodnost ještě dále zvýšit.
  • zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.
  • přenesením veškerých povinností z pracovněprávní problematiky na nás snížíte riziko z nesprávně stanovených výpočtů a neúplného vedení záznamů, které mohou potencionálně způsobit problémy jak vám zaměstnavatelům, tak vašim zaměstnancům.
  • zastupování klientů při kontrolách finančního úřadu a orgánů sociálního a zdravotního pojištění na základě plné moci
  • veškeré písemnosti za uplynulý rok připravíme k archivaci,  popřípadě ke skartaci, podle archivačního a skartačního řádu organizace

 

Tabulka sběru dat 

   Klient Mzdová účtárna
Sběr dat, evidence docházky x  
Distribuce výplatních pásek x  
Komunikace se zaměstnanci x  
Výpočty mezd, reporty   x
Monitorování legialstivních změn   x
Komunikace s úřady   x
Účast při kontrolách   x
Online podpora   x
Provoz a údržba softwaru   x
Archivace dat   x

 

 Pracovní právo

Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní poradenství v oblasti problematiky pracovněprávního vztahu. Stále budete mít pod kontrolou přijímání vašich zaměstnanců, uzavírání smluv, určování platů a prémií.

Mzdové účetnictví

Povedeme vaše mzdové účetnictví dle respektování obecně závazných právních předpisů upravujících oblast zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a daně z příjmu ze závislé činnosti.