Doba archivace dokladů pro důchodové pojištění

Doklad Doba archivace po dobu
mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění.
 
30 kalendářních roků po roce, kterého se týkají.
 
mzdové listy a účetní záznamy vedené po dobu   10 kalendářních roků
následujících po roce, kterého se týkají
stejnopisy ostatních evidenčních listů  3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny
záznamy o kalendářních měsících, v nichž obchodní společnost (družstvo) neodvedlo pojistné a seznam společníků a členů orgánů  6 kalendářních roků následujících
 po měsíci, kterého se záznam týká, nejméně však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno
záznamy o předepsaných skutečnostech vedených v evidenci zaměstnavatele o poživatelích starobního nebo invalidního důchodu 10 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se týkají