Výhody spolupráce

Outsourging umožňujeme majitelům podniku soustředit se na růst jejich podnikání namísto neustálého sledování právních předpisů a administrativních povinností.

  • Náklady za naše služby jsou pouze zlomkem nákladů při zaměstnávání účetních na plný úvazek.
  • Odborné znalosti důraz klademe na odborné znalosti našich účetních specialistů v oblasti daňových, účetních, obchodních, pracovněprávních a dalších zákonných norem.
  • Právní jistoty pro dosažení právní jistoty a odpovědnosti mají všichni naši klienti s námi uzavřeny smlouvy dle obchodního zákoníku na námi poskytované služby. Nedílnou součástí smlouvy je naše plná odpovědnost za námi poskytnuté služby, proti tomuto riziku jsme pojištěny.
  • Individuální přístup přestože lze naše služby typově rozdělit do skupin, každou zakázku přizpůsobujeme konkrétnímu klientovi a poskytujeme právě ty služby, které požaduje. Jsme flexibilní a naše služby vždy přizpůsobujeme potřebám a přáním klienta.
  • E-business pro dosažení maximální efektivity a výkonnosti poskytovaných služeb vycházíme především na základě e-business. Využíváme veškeré moderní informační a komunikační technologie, zejména elektronické komunikace prostřednictvím internetu, jak ve vztahu ke klientům, tak i ve vztahu ke státním institucím.
  • Služby online jednou z mnoha předností je modul Účetní centrála, díky kterému jsme schopni prostřednictvím internetu poskytovat našim klientům vzdálený přístup a přenos dokladů mezi účetní centrálou a účetním klientem.
  • partnerský vztah kancelář - klient založeného na vzájemné dlouhodobé spolupráci. Zpracování důvěrných informací patří k naší běžné činnosti a podléhá nejpřísnějším předpisům. S klienty se snažíme rozvíjet vztahy založené na oboustranné důvěře.