Ceník

Cenová kalkulace se odvíjí dle rozsahu poskytovaných služeb 

Orientační ceník poskytovaných služeb bez DPH

Vedení účetnictví, daňové evidence  řádek účetního deníku

22 Kč

minimální paušál do 50 položek

1 500 Kč

přiznání k dani z přidané hodnoty


500 Kč

souhrnné hlášení

500 Kč

kontrolní hlášení


500 Kč

Opravné, dodatečné DPH, následné SH, KH chyba klienta

800 Kč

přiznání k silniční dani základ 

500 Kč

přiznání k dani z příjmů FO 


od 1 000Kč

přiznání k dani z příjmů PO bez účetní závěrky

od 2000 Kč

vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohová/srážková základ 

700 Kč

zpracování měsíční mzdy, včetně vedení personální a mzdové agendy bez účasti na SP, ZP

200 Kč

zpracování měsíční mzdy, včetně vedení a personální agendy s účasti SP, ZP

250 Kč

nástup zaměstnance (přihlášky SP, ZP + vstupní doklady)

350 Kč

výstup zaměstnance (odhlášky SP, ZP + výstupní doklady)

350 Kč

nástup, výstup zaměstnání cizinci informace ÚP

500 Kč

registrace FÚ, celní úřad, ČSSZ, ZP 

700 Kč/ks

zastupování klienta při jednáních a kontrolách

700 Kč/h

účetní práce - účetní závěrka, výstupy z účetnictví, hlášení změn FÚ

500 Kč/h