Konzultace poradenství

Využití maximální zákonné daňové optimalizace 

uplatnění daňových odpisů
nezdanitelných částí základů daně (odpočtů)  
uplatnění daňové ztráty 

Při zpracování daňového přiznání je na poplatníkovi, aby plně využil všech zákonných možností k daňové optimalizaci své daňové povinnosti.   

Jak správně postupovat při jejich uplatnění? Které odpočty od základu daně a slevy na dani nelze převést do následujícího zdaňovacího období? Tvorba rezervy na opravy?