Konzultace poradenství

Využití maximální daňové optimalizace 

uplatnění daňových odpisů
nezdanitelných částí základů daně (odpočtů)  
uplatnění daňové ztráty 

Při zpracování daňového přiznání je na poplatníkovi, aby plně využil všech zákonných možností k daňové optimalizaci své daňové povinnosti.   

Jak správně postupovat při jejich uplatnění? Které odpočty od základu daně a slevy na dani nelze převést do následujícího zdaňovacího období? Tvorba rezervy na opravy?