Archivace 

 Doba archivace dokladů pro důchodové pojištění

Doba archivace dokladů pro důchodové pojištění

 
Doklad
Doba archivace

 mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění

mzdové listy a účetní záznamy vedené po dobu


stejnopisy ostatních evidenčních listů 


záznamy o kalendářních měsících, v nichž obchodní společnost (družstvo) neodvedlo pojistné a seznam společníků a členů orgánů


záznamy o předepsaných skutečnostech vedených v evidenci zaměstnavatele o poživatelích starobního nebo invalidního důchodu

 30 kalendářních roků po roce, kterého se týkají


10 kalendářních roků 
následujících po roce, kterého se týkají

3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny

6 kalendářních roků následujících
po měsíci, kterého se záznam týká, nejméně však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno

10 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se týkají