Mzdy

Jakou evidenci budete vést?  

evidenci pracovní doby (docházky) odpracované a neodpracované dny, hodiny v měsíci pro účely výpočtu mezd 

evidenci čerpání dovolené na zotavenou

hlášení pracovní neschopnosti 

evidenci doby příplatků o práci přesčas, svátky, práce konané v noci, sobotu nebo neděli, práce ve ztíženém pracovním prostředí

stanovení pohyblivé složky mzdy prémie, odměny

vést knihu úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. V případě vzniku úrazu nám předat evidenci o pracovních úrazech i mimopracovních úrazech

Další vaší povinnosti bude včas nás informovat o veškerých změnách týkajících se stavu vašich zaměstnanců.

Na základě podkladů, obdržíte elektronicky výplatní pásky, hromadný příkaz k úhradě.

VÝPLATA MEZD 

Jsme připraveni převzít administrativní zátěž a zodpovědnost za správné a včasné zpracování mzdové evidence  

POVINNOSTI KONEC ROKU 

Po ukončení kalendářního roku provedeme veškeré úkony, související se mzdovou závěrkou