Mzdy

Mzdové účetnictví

Na Vás bude pouze předat nám včas minimálně 5 dní před výplatním termínem nejpozději do 15. dne následujícího měsíce podklady pro zpracování mezd vašich zaměstnanců.

Jakou evidenci budete vést?

  • evidenci pracovní doby (docházky) odpracované a neodpracované dny, hodiny v měsíci pro účely výpočtu mezd
  • evidenci čerpání dovolené na zotavenou
  • evidence pracovní neschopnosti. Zaměstnanec předá zaměstnavateli (naši účetní a daňové kanceláři) žádosti o dávky nemocenského pojištění (např. příslušný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti; toto rozhodnutí vydává ošetřující lékař)
  • evidenci doby příplatků o práci přesčas, svátky, práce konané v noci, sobotu nebo neděli, práce ve ztíženém pracovním prostředí
  • stanovení pohyblivé složky mzdy prémie, odměny
  • vést knihu úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny
  • v případě vzniku úrazu nám předat evidenci o pracovních úrazech i mimopracovních úrazech
  • Další vaší povinnosti bude včas nás informovat o veškerých změnách týkajících se stavu vašich zaměstnance

Dále už nebudete mít žádné další starosti?

  • kromě vyplacení mezd zaměstnancům, předání výplatních pásek dle dohody je možné zasílat výplatní pásky přímo na email vašeho zaměstnance
  • zaplacení námi vystaveného a elektronicky zaslaného hromadného příkazu k úhradě 

VÝPLATA MEZD 

Jsme připraveni převzít administrativní zátěž a zodpovědnost za správné a včasné zpracování mzdové evidence  

POVINNOSTI KONEC ROKU 

Po ukončení kalendářního roku provedeme veškeré úkony, související se mzdovou závěrkou