Služby

VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO NÁS MOTIVACÍ

Profesionální přístup a vaše spokojenost jsou naší hlavní prioritou. Výsledkem naší práce je spokojený klient, který se může v klidu věnovat svému podnikání a přenechá veškeré starosti o své daně a účetnictví nám.

Nabízíme Vám správně a bezchybně vedené účetnictví v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou.

Na základě plné moci Vás plně zastoupíme při kontrolách, jednáních před úřady a státními orgány.

Nejčastěji naše klienty zastupujeme při jednáních a kontrolách před
  • místně příslušnými finančními úřady
  • orgány sociálního a zdravotního pojištění
  • živnostenskými a pracovními úřady
  • státním úřadem inspekce práce

Formy rozsahu zmocnění

  • ke konkrétnímu úkonu nebo k více úkonům
  • pro určité řízení (např. odvolací řízení) nebo pro určitý postup (např. daňová kontrola, postup k odstranění pochybností)
  • generální neboli neomezené zmocnění, které zmocněnci umožní činit za poplatníka všechny potřebné úkony u příslušného správce daně 
Daňový řád vzory plné moci
Plná moc zastupování při kontrolách
Plná moc zastupování DS zmocněnec