Předávání podkladů

dle předem vzájemné dohody

Elektronicky  email,  iCloud, úschovna

Poštou
Osobní kontakt
Vhození do schránky