Předávání podkladů

dle předem vzájemné dohody

  • Elektronicky
  • Poštou
  • Osobní kontakt
  • Vhození do schránky