zastoupení plná moc

Vložte svůj text...

Na základě plné moci vás plně zastoupíme při kontrolách, jednáních před úřady a příslušnými orgány.

Nejčastěji naše klienty zastupujeme při jednáních a kontrolách před

místně příslušnými finančními úřady

orgány sociálního a zdravotního pojištění

živnostenskými a pracovními úřady

inspektorátu práce

Formy rozsahu zmocnění

ke konkrétnímu úkonu nebo k více úkonům

pro určité řízení (např. odvolací řízení) nebo pro určitý postup (např. daňová kontrola, postup k odstranění pochybností)

generální neboli neomezené zmocnění, které zmocněnci umožní činit za poplatníka všechny potřebné úkony u příslušného správce daně.