Daňová přiznání

Daňový systém v české republice 

Základní členění daní, které jsou součásti daňové soustavy České republiky rozdělujeme na přímé a nepřímé daně.

U přímých daní je osoba plátce totožná s osobou poplatníka. Poplatník je účastníkem daňového řízení.

Přímá daň zákonem určená povinná platba do státního rozpočtu.

Poplatník nepřímých daní není přímým účastníkem daňového řízení. Svoji daňovou povinnost hradí platbou ceny zboží nebo služby, jejíž součástí je i daň. V roli plátce je dodavatel služby nebo zboží.

Daně přímé

 Důchodové daně

  • daň z příjmu fyzických
  • daň z příjmu právnických osob

Majetkové daně

  • daň z nemovitých věcí
  • silniční daň

 Daně nepřímé

  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daň
  • ekologická daň