Daňová přiznání

Zpracujeme v souladu platnou legislativou elektronicky. 
Daňový systém v české  republice je členěn do dvou soustav daní a to přímé a nepřímé daně. 

U přímých daní je osoba plátce totožná s osobou poplatníka. Poplatník je účastníkem daňového řízení.

Přímé daně

důchodové 

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu právnických osob

majetkové 

Silniční daň

Poplatník nepřímých daní není přímým účastníkem daňového řízení. Svoji daňovou povinnost hradí platbou ceny zboží nebo služby, jejíž součástí je i daň. V roli plátce je dodavatel služby nebo zboží..

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

Ekologické daně