Daňová přiznání

Daňový systém v české republice 

Přímé daně
Nepřímé daně

Základní členění daní, které jsou součásti daňové soustavy České republiky.

 • U přímých daní je osoba plátce totožná s osobou poplatníka. Poplatník je účastníkem daňového řízení.
 • Poplatník nepřímých daní není přímým účastníkem daňového řízení. Svoji daňovou povinnost hradí platbou ceny zboží nebo služby, jejíž součástí je i nejímá daň, osobně, od níž příslušné zboží nebo službu pořizuje. V roli plátce je dodavatel služby nebo zboží.

Daně přímé

 Důchodové daně

 • daň z příjmu fyzických
 • daň z příjmu právnických osob

Majetkové daně

 • daň z nemovitých věcí
 • silniční daň

Převodové daně

 • daň dědická
 • daň darovací
 • daň převodu nemovitostí 

 Daně nepřímé

 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daň
 • ekologická daň