Mzdy personalistika

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu  

Potřebujete ušetřit na mzdových nákladech?
Je pro vás podstatné mít pod kontrolou příjímání zaměstnanců?


Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu po celé české republice.

  • zaručujeme plnou zastupitelnost mzdové účtárny. Odstranění problémů spojených se zaměstnáváním vlastních účetních, jejich průběžné vzdělávání, pokrytí absence nemocí či dovolené. Kromě toho nemusíte mít vlastní softwarový systém pro mzdové účetnictví.
  • diskrétnost zpracování mezd, významné zvýšení důvěryhodnosti informací. Díky outsourcingu bude mít pouze několik klíčových pracovníků přímý přístup k údajům o mzdách a platech. Výplata mezd přes speciální bankovní účet, elektronická výplatní páska může tuto důvěryhodnost ještě dále zvýšit.
  • zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.
  • přenesením veškerých povinností z pracovněprávní problematiky na nás snížíte riziko z nesprávně stanovených výpočtů a neúplného vedení záznamů, které mohou potencionálně způsobit problémy jak vám zaměstnavatelům, tak vašim zaměstnancům.
  • zastupování klientů při kontrolách finančního úřadu a orgánů sociálního a zdravotního pojištění na základě plné moci
  • veškeré písemnosti za uplynulý rok připravíme k archivaci, popřípadě ke skartaci, podle archivačního a skartačního řádu organizace 

PRACOVNÍ PRÁVO   Zaměstnanci uzavírání smluv určování platů                    

Mzdy                           Respektování obecně závazných právních předpisů  

ARCHIVACE              Doba archivace dokladů pro důchodové pojištění