Mzdy personalistika

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu  po celé české republice

Odstranění problémů spojených se zaměstnáváním vlastních účetních, jejich průběžné vzdělávání, pokrytí absence nemocí či dovolené. Kromě toho nemusíte mít vlastní softwarový systém pro mzdové účetnictví.

Díky outsourcingu bude mít pouze několik klíčových pracovníků, které sami pověříte přímý přístup k údajům o mzdách a platech vašich zaměstnanců. Diskrétnost zpracování mezd, významné zvýšení důvěryhodnosti informací.

Výplata mezd přes bankovní účet, elektronická výplatní páska může tuto důvěryhodnost ještě dále zvýšit.

Zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou. 

Přenesením veškerých povinností z pracovněprávní problematiky na nás snížíte riziko z nesprávně stanovených výpočtů a neúplného vedení záznamů, které mohou potencionálně způsobit problémy jak vám zaměstnavatelům, tak vašim zaměstnancům.

Zastupování klientů při kontrolách finančního úřadu a orgánů sociálního a zdravotního pojištění na základě plné moci.

Veškeré písemnosti za uplynulý rok připravíme archivaci dokumentů, a to v souladu s právními předpisy, které upravují archivační lhůty pro jednotlivé doklady.

Vznik pracovního poměru  v soukromém sektoru, náležitosti pracovní smlouvy


Mzdy                           respektování obecně závazných právních předpisů  

ARCHIVACE              

dat mzdové a personální oblasti