Daňový kalendář

Seznam zákonných daňových povinností - březen 2023

daň z příjmů

01.03.2023

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)

spotřební daň

13.03.2023

splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

15.03.2023

čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20.03.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023

daň z příjmů

20.03.2023

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022

daň z příjmů

20.03.2023

splatnost paušální zálohy

daň z přidané hodnoty

27.03.2023

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023

daň z přidané hodnoty

27.03.2023

souhrnné hlášení za únor 2023

daň z přidané hodnoty

27.03.2023

kontrolní hlášení za únor 2023

energetické daně

27.03.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023

spotřební daň

27.03.2023

daňové přiznání za únor 2023

spotřební daň

27.03.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

27.03.2023

splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

31.03.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

31.03.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

spotřební daň

31.03.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

spotřební daň

31.03.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022