daňový kalendář

Seznam zákonných daňových povinností srpen 2023

spotřební daň

09.08.2023

splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

21.08.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

21.08.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023

spotřební daň

24.08.2023

splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

25.08.2023

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023

daň z přidané hodnoty

25.08.2023

souhrnné hlášení za červenec 2023

daň z přidané hodnoty

25.08.2023

kontrolní hlášení za červenec 2023

energetické daně

25.08.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023

spotřební daň

25.08.2023

daňové přiznání za červenec 2022

spotřební daň

25.08.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z nemovitých věcí

31.08.2023

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

31.08.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

31.08.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023