Daňový kalendář

Seznam zákonných daňových povinností - duben 2022

daň z příjmů

01.04.2022

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

daň z příjmů

01.04.2022

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

spotřební daň

11.04.2022

splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

daň silniční

19.04.2022

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022

daň z příjmů

20.04.2022

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022

daň z příjmů

20.04.2022

splatnost paušální zálohy

daň z hazardních her

25.04.2022

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022

daň z přidané hodnoty

25.04.2022

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022

daň z přidané hodnoty

25.04.2022

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

daň z přidané hodnoty

25.04.2022

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

energetické daně

25.04.2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022

spotřební daň

25.04.2022

splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25.04.2022

daňové přiznání za březen 2022

spotřební daň

25.04.2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

30.04.2022

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim