Daňový kalendář

daňové povinnosti v aktuálním měsíci


Seznam zákonných daňových povinností - červen 2021

09.06.2021

spotřební daň

splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2021

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

21.06.2021

daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

21.06.2021

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.2021

spotřební daň

splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2021

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021

25.06.2021

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2021

25.06.2021

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za květen 2021

25.06.2021

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

25.06.2021

spotřební daň

daňové přiznání za květen 2021

25.06.2021

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.06.2021

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

30.06.2021

Oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.2021

oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpis