Daňový kalendář

Seznam zákonných daňových povinností - červen 2022

spotřební daň

09.06.2022

splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

15.06.2022

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

20.06.2022

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.06.2022

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

spotřební daň

24.06.2022

splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

27.06.2022

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

daň z přidané hodnoty

27.06.2022

souhrnné hlášení za květen 2022

daň z přidané hodnoty

27.06.2022

kontrolní hlášení za květen 2022

energetické daně

27.06.2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022

spotřební daň

27.06.2022

daňové přiznání za květen 2022

spotřební daň

27.06.2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

30.06.2022

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

30.06.2022

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

Oznámení CRS (GATCA)

30.06.2022

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

30.06.2022

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

spotřební daň

30.06.2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022