Daňový kalendář

daňové povinnosti v aktuálním měsíci


Seznam zákonných daňových povinností - září 2021

09.09.2021

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2021

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

20.09.2021

daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

20.09.2021

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.2021

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2021

spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2020

27.09.2021

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021

27.09.2021

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za srpen 2021

27.09.2021

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za srpen 2021

27.09.2021

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

27.09.2021

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.09.2021

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

30.09.2021

daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30.09.2021

daň z příjmů