Daňový kalendář

Seznam zákonných daňových povinností - listopad 2022

spotřební daň

09.11.2022

splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

21.11.2022

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

21.11.2022

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022

spotřební daň

24.11.2022

splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

25.11.2022

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022

daň z přidané hodnoty

25.11.2022

souhrnné hlášení za říjen 2022

daň z přidané hodnoty

25.11.2022

kontrolní hlášení za říjen 2022

energetické daně

25.11.2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022

spotřební daň

25.11.2022

daňové přiznání za říjen 2022

spotřební daň

25.11.2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)

daň z nemovitých věcí

30.11.2022

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

30.11.2022

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

30.11.2022

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022