Daňový kalendář

Seznam zákonných daňových povinností - září 2022

spotřební daň

09.09.2022

splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

15.09.2022

čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20.09.2022

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.09.2022

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

26.09.2022

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022

daň z přidané hodnoty

26.09.2022

souhrnné hlášení za srpen 2022

daň z přidané hodnoty

26.09.2022

kontrolní hlášení za srpen 2022

energetické daně

26.09.2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022

spotřební daň

26.09.2022

splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

26.09.2022

daňové přiznání za srpen 2022

spotřební daň

26.09.2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

30.09.2022

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z přidané hodnoty

30.09.2022

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů

30.09.2022

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

spotřební daň

30.09.2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022spotřební daň