Minimální mzda

zaručená mzda od 1.1.2021

Od 1.1.2021 došlo k navýšení minimální mzdy na 15 200 Kč.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy se uplatňuje u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, veřejných službách a správě.

Nejnižší zaručená mzda musí být vyplacena zaměstnanci dle zákoníku práce, pracovní smlouvy, mzdového nebo platového výměru, a to v případě, kdy je stanovená týdenní pracovní doba v rozsahu 40 hodin.

Pro tyto účely se práce zařazují podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 základních skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření 

1. skupina prací 

Patří sem profese jako pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka nebo doručovatel zásilek či nosič zavazadel.

 Měsíční mzda 15 200 Kč Hodinová mzda 90,50 Kč

2. skupina prací 

Patří sem profese jako kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, pokojská, trafikant nebo asfaltér. Měsíční mzda 16 800 Kč Hodinová mzda 99,90 Kč

3. skupina prací 

Jde o profese jako zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman nebo holič a kadeřník. 

Měsíční mzda 18 500 Kč Hodinová mzda 110,30 Kč

4. skupina prací 

Jedná se o profese jako průvodce s tlumočením, kuchař specialista nebo krejčí v modelové a zakázkové výrobě.

Měsíční mzda 20 500 Kč Hodinová mzda 121,80 Kč

5. skupina prací 

Patří sem řidiči autobusů, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu nebo učitel ve školce.

Měsíční mzda 22 600 Kč Hodinová mzda 134,40 Kč

6. skupina prací 

Jedná se například o obchodní referenty, speciální pedagogy, správce sítí, tvůrce IT systému nebo samostatné projektanty rozsáhlých a náročných staveb. 

Měsíční mzda  24 900 Kč Hodinová mzda od ledna 148,40 Kč

7. skupina prací 

Patří sem například finanční experti, lékař, zubař, farmaceut nebo expert na marketing či programátor. 

Měsíční mzda 27 500 Kč Hodinová mzda 163,90 Kč

8. skupina prací 

Jde o odborníky na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu a špičkové vědecké pracovníky řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy.

Měsíční mzda 30 400 Kč Hodinová mzda 181,00 Kč