možnost spolupráce

Vzájemná spolupráce je jedním ze základním pilířů, správně vedeného účetnictví.

Je jen na vás, jaký rozsah spolupráce zvolíte

Klasické zpracování účetnictví

Jednou z možností externí spolupráce, kterou nabízíme. Je oblíbena především u menších a středních firem, kteří si vystavují faktury sami a doklady jsou nám předávány v měsíčních, čtvrtletních nebo ročních intervalech.

Charakteristika klasické zpracování účetnictví

Základem je vzájemná elektronická komunikace. Klient si vystavuje faktury, veškeré doklady, podklady dává do desek, složek a předává ke zpracování. 

Online zpracování účetnictví

On-line účetnictví prostřednictvím internetu je spojení vzdáleným přístupem mezi externí účetní firmou a klientem, který má možnost se kdykoliv a odkudkoliv připojit ke svým firemním účetním informacím z libovolného místa.

Naše účetní a daňová kancelář nabízí vedení účetnictví formou on-line účetnictví prostřednictvím modulu Účetní centrála.Vzdálený přístup funguje, tak že Účetní klient vystaví faktury a ty jsou okamžitě přeneseny do Účetní centrály.