Zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2021

S účinností od 1. 1. 2021 dochází spolu se zvýšením minimální mzdy ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech typů plátců

Minimální pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců se odvíjí od minimální mzdy. Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 14 600 Kč na 15 200 Kč, z toho minimální pojistné činí 2 052 Kč.

Minimální měsíční výše zálohy u OSVČ se pro rok 2021 zvýšila na 2 393 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna zaplatit poprvé za měsíc leden, se splatností nejpozději do 8. 2. 2021.

Platba pojistného u OBZP od 1. ledna 2021 se částka pojistného, kterou musí platit OBZP, zvyšuje na 2 052 Kč měsíčně.

Platba pojistného státem od ledna 2021 stát platí za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 1 767 Kč měsíčně.