Fin Tax Accounting

V současné době preferujeme poskytovaní služeb na dálku, elektronicky pokud možno bez osobního kontaktu, posílání souborů prostřednictvím internetu, poslání poštou, vložení podkladů do našich schránek. 

Koronavirus (COVID-19)

Vláda ČR nouzový stav a mimořádná opatření

Seznam programů, v nichž je poskytována podpora

Rozhodnutí EK vydaná pro ČR dle Dočasného rámce v souvislosti s pandemií COVID-19

Nejčastější dotazy a odpovědi ve věci aplikace dočasného rámce

centrální rezervační systém

Odběrová místa COVID-19 (antigenní a PCR testy)

Očkování proti onemocnění COVID-19

Podmínky čerpání příspěvku v rámci Programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 

Zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou. Z tohoto preventivního programu je možné od 1. dubna 2021 přes aplikaci podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021. Žádost o příspěvek na tyto samoodběrové testy, vykázané v březnu 2021, je možné podávat v průběhu celého dubna 2021. 

Aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Program ANTIVIRUS prodloužen do konce dubna 2021

Prostřednictvím webové aplikace je možné podat vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, podává se za každý měsíc nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. V případě, že poslední den kalendářního měsíce připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den.

Například pro výplatu příspěvku za náhrady mzdy vyplacené v lednu je nutné odeslat výkaz do konce února.

Nový kompenzační bonus 2021 pro živnostníky a společníky malých s.r.o. až 1 000Kč za den. Při splnění podmínek pro OSVČ, společníků společností s.ro., osob pracujících na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Dotazy a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu 2021

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Daňové povinnosti v aktuálním měsíci  daňový kalendář , prodloužení lhůty pro podání daňové přiznání za rok 2020.

Nezapomeňte si nastavit platební příkazy od 1. 1. 2021 došlo spolu se zvýšením minimální mzdy, která je v současné době 15 200 Kč také ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech typů plátců.

Odborné poradenství v oblasti daní, využití všech legálních prostředků ke střednědobé minimalizaci sumární současné hodnoty daňových a odvodových povinností.

Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Jde o neúčelovou, povinnou nenávratnou platbu ze které není nárok na protiplnění.

Účetnictví, daňovou evidenci povedeme v souladu platnými právními předpisy.

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu dle respektování obecně závazných právních předpisů. Zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.