Fin Tax Accounting

Preferujeme zasílání účetních dokladů, podkladů elektronicky prostřednictvím internetu další monžností je poslání poštou, vložení do našich schránek. 

Daňové povinnosti v aktuálním měsíci  daňový kalendář ,  daňové přiznání 

Nezapomeňte si nastavit platební příkazy od 1. 1. 2022 došlo spolu se zvýšením minimální mzdy, která je v současné době 16 200 Kč také ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech typů plátců.

KONZULTACE 

Odborné poradenství v oblasti daní, využití všech legálních prostředků ke střednědobé minimalizaci sumární současné hodnoty daňových a odvodových povinností. 

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE 

Účetnictví, daňovou evidenci povedeme v souladu platnými právními předpisy. 

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 

Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Jde o neúčelovou, povinnou nenávratnou platbu ze které není nárok na protiplnění. 

MZDY PERSONALISTIKA 

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu dle respektování obecně závazných právních předpisů. Zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.