Fin Tax Accounting

FINANCE  DANĚ  ÚČETNICTVÍ 

       

                    Koronavirus (COVID-19)

 V současné době preferujeme poskytovaní služeb na dálku, pokud možno bez osobního kontaktu, posílání souborů prostřednictvím internetu, poslání poštou, vložení podkladů do našich schránek.

 Vláda ČR nouzový stav a mimořádná opatření

Protiepidemický systém ČR


Konzultace poradenství

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE

Odborné poradenství v oblasti daní, využití všech legálních prostředků ke střednědobé minimalizaci sumární současné hodnoty daňových a odvodových povinností. 

Daňová přiznání 

VŠECHNY TYPY DANÍ

Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Jde o neúčelovou, povinnou nenávratnou platbu ze které není nárok na protiplnění.

Vedení účetnictví

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

 Účetnictví, daňovou evidenci povedeme v souladu platnými právními předpisy.  

 
 

Mzdy personalistika

ZPRACOVÁNÍ A PŘEHLEDY

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu dle respektování obecně závazných právních předpisů. Zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.