Fin Tax Accounting

       

                    Koronavirus (COVID-19)

V současné době preferujeme poskytovaní služeb na dálku, elektronicky pokud možno bez osobního kontaktu, posílání souborů prostřednictvím internetu, poslání poštou, vložení podkladů do našich schránek.

 Vláda ČR nouzový stav a mimořádná opatření

Protiepidemický systém ČR

Rozhodnutí EK vydaná pro ČR dle Dočasného rámce v souvislosti s pandemií COVID-19

 Antivirus MPSV webová aplikace

Prostřednictvím webové aplikace je možné podat vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, podává se za každý měsíc nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. V případě, že  poslední den kalendářního měsíce připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den.

Například pro výplatu příspěvku za náhrady mzdy vyplacené v lednu je nutné odeslat výkaz do konce února.

Nezapomeňte si nastavit platební příkazy od 1. 1. 2021 došlo spolu se zvýšením minimální mzdy, která je v současné době 15 200 Kč také ke změnám v platbách pojistného na zdravotního pojištění u všech typů plátců.

      Konzultace poradenství        DAŇOVÁ OPTIMALIZACE

Odborné poradenství v oblasti daní, využití všech legálních prostředků ke střednědobé minimalizaci sumární současné hodnoty daňových a odvodových povinností.

                 Daňová přiznání

                      VŠECHNY TYPY DANÍ

Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Jde o neúčelovou, povinnou nenávratnou platbu ze které není nárok na protiplnění.

           Vedení účetnictví

         KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Účetnictví, daňovou evidenci povedeme v souladu platnými právními předpisy.

                 Mzdy personalistika 

                    ZPRACOVÁNÍ A PŘEHLEDY

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu dle respektování obecně závazných právních předpisů. Zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.