Do kdy podat daňové přiznání?

Základní termín je 3.4.2023 letos je také možností odevzdat daňové přiznání elektronicky a automaticky se vám tak posune termín o měsíc. Elektronicky je totiž nutné odevzdat daňové přiznání nejpozději 2.5.2023.

S daňovým poradcem do 3.7.2023 plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně.

Preferujeme zasílání účetních dokladů, podkladů elektronicky prostřednictvím internetu další možností je poslání poštou, vložení do našich schránek. 


Změny v platbě od 1. 1. 2023 došlo se zvýšení minimální mzdy která je v současné době 17 300 Kč také ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění u všech typů plátců.