Fin Tax Accounting

Preferujeme zasílání účetních dokladů, podkladů elektronicky prostřednictvím internetu další monžností je poslání poštou, vložení do našich schránek. 

Nezapomeňte si nastavit platební příkazy od 1. 1. 2022 došlo spolu se zvýšení minimální mzdy, která je v současné době 16 200 Kč také ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech typů plátců.

Daňové povinnosti v aktuálním měsíci  daňový kalendář ,  daňové přiznání  

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů 2021

V případě podání papírového přiznání končí 1.4.2022.

Pokud podáváte DAP elektronicky, získáte o měsíc delší lhůtu, která končí v 2. května 2022.

Pokud přiznání podává  daňový poradce, máte čas do 1. července. Využití poradce už nemusíte předem oznamovat finančnímu úřadu. 

Lhůty po podání přehledů OSVČ zdravotní, sociální pojištění

V návaznosti na lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je mezní termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2021 stanoven na 2. května 2022, pokud poplatník přiznání zpracovává a předkládá sám.

V případě elektronického podání po 1. 4. 2022 se lhůta pro podání Přehledu prodlužuje do 2. 6. 2022.

Zpracovává-li přiznání daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání Přehledu do 1. 8. 2022, tuto skutečnost je nutné uvést v Přehledu.

Povinnost podat Přehled do 8. 4. 2022 má OSVČ i v případě, že není povinna podle zvláštního předpisu daňové přiznání podávat (má nízké příjmy, má pouze příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně apod.)