Fin Tax Accounting
FINANCE  DANĚ  ÚČETNICTVÍ 

                             Koronavirus (COVID-19)

 V současné době preferujeme poskytovaní služeb na dálku, pokud možno bez osobního kontaktu, posílání souborů prostřednictvím internetu, poslání poštou, 

vložení podkladů do našich schránek přímo u provozoven. 


Co poplatníci dělat nemusí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Plošně budou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.


Živnostníci od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Změna platí automaticky a týká se všech živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností

Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných

Odvádíte minimální zálohy?

Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.

Odvádíte víc než minimální zálohy?

Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Ohledně zdravotního pojištění na vedleší výdělečnou činnost platí, že se žádné zálohy během roku neplatí. 

Konzultace poradenství

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE

Odborné poradenství v oblasti daní, využití všech legálních prostředků ke střednědobé minimalizaci sumární současné hodnoty daňových a odvodových povinností. 

Zpracování daňových přiznání

VŠECHNY TYPY DANÍ

Daň je povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to neúčelová platba, neekvivalentní nenávratná platba, ze které není nárok na protiplnění.          

Vedení účetnictví

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

 Účetnictví, daňovou evidenci povedeme v souladu platnými právními předpisy. 

 

 
 

Mzdy a personalistika

ZPRACOVÁNÍ A PŘEHLEDY

Plně zastoupíme vaši mzdovou účtárnu dle respektování obecně závazných právních předpisů. Zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.