Preferujeme zasílání účetních dokladů, podkladů elektronicky prostřednictvím internetu další možností je poslání poštou, vložení do našich schránek. 

Změny v platbě od 1. 1. 2023 došlo se zvýšení minimální mzdy která je v současné době 17 300 Kč také ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění u všech typů plátců.