účetnictví, mzdy, daně

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a veškerých daní.

V hlavním městě Praha 22 Uhříněves  a východních Čechách v Podkrkonoší ve Dvoře Králové nad Labem

Preferujeme individuální přístup ke klientům na základě předem stanového rozsahu námi nabízených služeb, dle požadavků klienta. 

Neváhejte nás kontaktovat, připravíme vám předběžnou cenovou kalkulaci dle vašich potřeb.

Začínáte podnikat nebo již podnikáte jako FO nebo PO popište hlavní předmět podnikání, zda jste plátci DPH, zaměstnavatelem počet zaměstnanců, předpokládané množství dokladů.

V případě poptávky nezapomeňte nejen popsat v čem spočívá podnikatelská činnost, ale také IČO jeli přiděleno, kontakt na vás telefon.

Na základě plné moci vás plně zastoupíme při kontrolách, jednáních před úřady a příslušnými orgány.

Nejčastěji naše klienty zastupujeme při jednáních a kontrolách před

  • místně příslušnými finančními úřady
  • orgány sociálního a zdravotního pojištění
  • živnostenskými a pracovními úřady
  • inspektorátu práce

Formy rozsahu zmocnění

  • ke konkrétnímu úkonu nebo k více úkonům
  • pro určité řízení (např. odvolací řízení) nebo pro určitý postup (např. daňová kontrola, postup k odstranění pochybností)
  • generální neboli neomezené zmocnění, které zmocněnci umožní činit za poplatníka všechny potřebné úkony u příslušného správce daně.