O nás

Více jak 20 let poskytujeme účetní, daňové služby nedílnou součástí je vedení personální a mzdové agendy.

Věnujeme se klientům v celé České republice.  

Preferujeme individuální přístup ke klientům na základě předem stanoveného rozsahu námi nabízených služeb, dle požadavků klienta.


Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a veškerých daní.

Na základě plné moci vás plně zastoupíme při kontrolách, jednáních před úřady a příslušnými orgány.

Nejčastěji naše klienty zastupujeme při jednáních a kontrolách před

místně příslušnými finančními úřady

orgány sociálního a zdravotního pojištění

živnostenskými a pracovními úřady

inspektorátu práce

Formy rozsahu zmocnění

ke konkrétnímu úkonu nebo k více úkonům

pro určité řízení (např. odvolací řízení) nebo pro určitý postup (např. daňová kontrola, postup k odstranění pochybností)

generální neboli neomezené zmocnění, které zmocněnci umožní činit za poplatníka všechny potřebné úkony u příslušného správce daně.