Změny v roce 2024

Od ledna 2024 došlo ke zvýšení minimální mzdy ze současných 17 300 korun na 18 900 korun od, které se odvíjí platby pojistného zdravotní pojištění a sociální pojištění u všech typů plátců. Zvedly se čtyři z osmi stupňů zaručené mzdy, která se vyplácí podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce.

Došlo také ke změně stanovení minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné v novém kalendářním roce.

Od ledna 2024 se stanovuje záloha na sociální pojistné odpovídajícímu minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu platnému pro rok 2024 

3 852 Kč pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a 1 413 Kč pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou.

Minimální měsíční záloha u OSVČ na zdravotní pojistné je 2 968 Kč tuto zálohu je povinna uhradit za měsíc leden 2024, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo osob, které hradí zálohy v režimu paušální daně.